PIC: Punto de Información Catastral

O Punto de Información Catastral (PIC) é un servizo que realiza o Concello de Castrelo do Val, en virtude da sinatura dun convenio de colaboración coa Dirección Xeral do Catastro do Ministerio de Economía e Facenda.

Este servizo é gratuito para tódolos veciños e veciñas do Concello.

A necesidade de dar resposta á crecente demanda de información catastral de quen non dispón dos medios informáticos e telemáticos apropiados, xustifica o establecemento dos Puntos de Información Catastral, que ofrecen ao cidadán tódalas vantaxes da Oficina Virtual do Catastro, así pois neste punto se expediran unha serie de certificación catastrais.

Os servizos pódense solicitar na Casa do Concello, no seu horario habitual.