Arquitecto técnico municipal

O concello posúe un servizo de arquitecto técnico municipal para consultas urbanísticas. Contacta co concello para coñecer o seu horario habitual de vistas