Servoi

Aparece mencionado xa na Idade Media como mosteiro de Servo Dei. A advocación a San Xoán posibelmente indique a pertenza a esta ore, aíndaque tamén se alude aos bieitos como posuidores do mesmo.

No 1132, Afonso VII dóallo á Igrexa de ourense, denominándoo Monasteriolo.

Cara o 1194 cítase como Servoei.

A el pertencían diversas parroquias e lugares froito doutas tantas doazóns. O nome alude aos servos de Deus que habitaron o lugar.

A evolución do topónimo foi Servo Dei > Servo(d)ei>Servoei>Servoi

Fotografías de Servoi

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica


Correo electrónico

Última revista municipal

revista

A Estela do Guerreiro