Ribas

Lugar pertencente á parroquia de Pepín.

Topónimo procedente do latín ripa (Riparia > Ribeira), beira dun río ou dunha localización.

Fotografías de Ribas

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica

A Estela do Guerreiro