Piornedo

Esta parroquia atópase mencionada no ano 1029 como Piorneto e Piornedo pertencendo a Souto Vermui e x ano 1487 como Señorío de Piornedo, sendo un dos coutos dependentes de Servoi que o compartía coa colexiata de Xunqueira de Ambía.

Era curato de entrada e presentación ordinaria.

O topónimo procedo do latín vibunu (piorno), e o sufixo abundancial –etum (-edo)

 

Fotografías de Piornedo

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica

A Estela do Guerreiro