Monteveloso

Lugar pertencente á parroquia de Piornedo.

Topónimo composto de montis (monte) co cualificativo veloso que, nalgúns documentos (1793) e mapas antigos aparece con “v” en referencia a velado (oculto pola néboa).

Outra denominación popular da zona é Monteboloso, que podería ter orixe na súa alusión a bolo (cun significado redundante de cabezo, elevación).

Fotografías de Monteveloso

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica


Correo electrónico

Última revista municipal

revista

A Estela do Guerreiro