Marbán

Lugar pertencente á parroquia de Gondulfes. Existe un apelido nobiliario deste nome e no ano 950 recóllese o nome de Ioannis Marvariz.

A forma Marwan e Marvan tamén aparece nalgúns documentos referentes ao Val datados no 1026

Topónimo alusivo a un posesor xermánico, latinizado como Marbanus.

Fotografías de Marbán

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica

A Estela do Guerreiro