Fontefría

Lugar pertencente á parroquia de Servoi. Existe unha copla popular que di:

O lugar de Fontefría
ten catro salideiros
cría mozas coma rosas
e mozos como granadeiros.
Páxaro que vas voando
por riba desa auga fría
has de lle dar moitos recordos
ás mozas de Fontería.

O topónimo está composto por fontis (fonte), e o cualificativo relativo á temperatura fría.

Fotografías de Fontefría

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica


Correo electrónico

Última revista municipal

revista

A Estela do Guerreiro