Campobecerros

Atópase mencionado nun documento de 1320 como Campo de Bezerros. Pertenceu á encomenda de San Marcos de León da Orde Militar de Santiago.

No civil estivo adscrita á xurisdicción de Laza ata mediados do século XIX en que pasa a depender de Castrelo. Tamén pertenceu ao arciprestádego de O Riós.

O topónimo está composto por un lugar (campos) e fauna (becerros), se ben hai quen sinala que Becerros ven do antropónimo Becerrius)

Fotografías de Campobecerros

Pulsa esquerda ou dereita para ver máis fotografías

Predición Meteorolóxica

A Estela do Guerreiro