Os nosos pobos

A información está extraída do libro “Crónicas Rexiomontanas” escrito polo historiador local Xerardo Dasairas, a quen lle agradecemos o interese pola comarca.