Órganos de Goberno

Xunta de Goberno local

A xunta de Goberno local está composta polos concelleiros

Actas da Xunta de Goberno local

Pleno consistorial

O Pleno celébrase con periodicidade trimestral, o último xoves do mes. Tamén se poden celebrar plenos con carácter extraordinario.

 

Últimos plenos celebrados

No intento por conseguir desta páxina web un punto de referencia de actualidade municipal, calquera usuario poderá acceder ás actas dos plenos municipais.
Porque a política muncipal é cousa de todos, dende esta data poderá consultar esta información na web oficial do Concello de Castrelo do Val.

Actas dos Plenos Municipais

Predición Meteorolóxica


Correo electrónico

Última revista municipal

revista

A Estela do Guerreiro