Subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade

Programa de fomento da conciliación, Secretaría Xeral da Igualdade

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade
O FSE Inviste no teu futuro

PROGRAMA “XOGAMOS,RIMOS,IGUALAMOS”