Número de prazas: 4 peóns.

Categoría profesional: Peón do Concello de Castrelo do Val.
Duración: 3 meses.
Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa.
Salario bruto mensual: 982,53 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
 

Número de prazas: 1 xefe de brigada.
Categoría profesional: Xefe de Brigada do Concello de Castrelo do Val.
Duración: 3 meses.
Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado.
Xornada laboral: completa.
Salario bruto mensual: 1.091,70 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).

Consulta as bases aquí

Consulta a relación de admitidos aquí