Perfil do contratista

A Lei 30/2007, de 30 de outubro, desenvolvida pola Orde EHA/1220/2008, de 30 de abril, obriga a todas as administracións públicas a difundir, a través dos seus sitios web, os anuncios de licitacións e pregos de contratación de xeito que se asegure de forma fidedigna a data de publicación

Anuncio de contratación laboral temporal de 2 peóns condutores e 3 peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais

Descrición do obxecto: Contratación laboral termporal de 2 peóns conductores e 3 peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais. As Bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local o dia 19/06/2014, están publicadas no Taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web do Concello: www.castrelodoval.com leer más

Predición Meteorolóxica

A Estela do Guerreiro