Qué é e a quen lle corresponde o bono social

O Bono Social é un desconto aplicado a determinados colectivos considerados consumidores vulnerables. Este desconto varía segundo a situación de cada aboador, o desconto aplicado é dun 25% ata un 40% sobre a factura total. Esta porcentaxe, dependendo de diversas situacións máis como o risco de exclusión social, pode ser aínda maior. Por motivos do Covid-19 o Goberno realizará unha prórroha de dita subvención como medida dentro do  Plan de Actuación
-Hai que ser titular do subministro eléctrico contratado na residencia habitual. 
-Ter contratado o  PVPC, é dicir, o Pago Voluntario para o Pequeno Consumidor. 
-Ser considerado consumidor vulnerable severo (familia numerosa ou monoparental, pensionista, vítima de terrorismo o de violencia de xénero, un membro da unidade familiar con discapacidade igual ou maior ao 33%, etc.)
-Non superar o consumo máximo de 345 kWh anual. 
 
Para máis información: