O Diario Oficial de Galicia vén de publicar as axudas aos Plans de Reestruturación e Reconversión da Viña de Galicia.

A tal efecto, infórmase mediante bando e lígase a información correspondente para quen queira consultar os requisitos e solicitar ditas axudas (o prazo remata o 20 de xullo)