Xa poden consultar os datos económicos correspondentes o ano 2019 do Concello de Castrelo do Val e o resumo por capítulos do presuposto para o ano 2020.

Periodos medios de pago correspondentes o ano 2019

por trimestres

Resumo do presuposto por capítulos correspondente o ano 2020

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

Terceiro Trimestre

Cuarto Trimestre

Presuposto