Xa poden consultar os datos económicos correspondentes os períodos medio de pago a proveedores do ano 2020 do Concello de Castrelo do Val.

Periodos medios de pago a proveedores correspondentes o ano 2020

por trimestres

Primeiro Trimestre

Segundo Trimestre

Terceiro Trimestre

Cuarto Trimestre