Selección de catro peons e un xefe de brigada para unha brigada do servizo “brigadas de prevencion e defensa contra incendios forestais” do Concello de Castrelo do Val

Número de prazas: 4 peóns. Categoría profesional: Peón do Concello de Castrelo do Val. Duración: 3 meses. Contrato laboral a formalizar: obra ou servizo determinado. Xornada laboral: completa. Salario bruto mensual: 982,53 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a...