Nº 143 – Martes, 23 xuño 2020

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:

1.- Número de prazas: unha

2.- Denominación: monitor/a de tempo libre.

3.- Modalidade de contratación: contratación por obra ou servizo determinado, a tempo completo.

4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres)

leer máis